Zęby-warunek zdrowia

Zawiązki zębów mlecznych

Zawiązki zębów mlecznych tworzą się między piątym a szóstym tygodniem życia płodowego. W siedemnastym tygodniu tworzą się zawiązki zębów stałych. Wszelkie niedobory żywieniowe kobiety ciężarnej, a także przebyte w tym czasie choroby zakaźne mogą mieć zasadniczy wpływ na kształt, barwę i skład chemiczny zębów dziecka, a przede wszystkim szkliwa. Już ten okres decyduje, czy dziecko będzie miało bardziej lub mniej odporne zęby na próchnicę. Ciąża może być zatem niebezpieczna dla zdrowia, a także i dla zębów kobiety. Jest nawet przysłowie ludowe: „Każda ciąża kosztuje matkę jeden ząb”. Od postępowania ciężarnej kobiety zależy, czy zapłaci tę cenę, czy przejdzie przez ten okres obronną ręką i urodzi zdrowe dziecko.

Uszkodzone zęby

Niektóre choroby przebyte przez kobietę w ciąży, a także przyjmowane przez nią leki, wpływają wyraźnie niekorzystnie na uzębienie dziecka. Zmiany chorobowe powstałe w okresie płodowym nazywamy „wrodzonymi”, w odróżnieniu od dziedzicznych, przenoszonych drogą genetyczną, i nabytych, powstałych u dziecka już w okresie jego pozapłodowego, czyli samodzielnego życia. Kobieta ciężarna może przede wszystkim przekazać dziecku kiłę, jeśli na nią choruje. Uszkodzone zostają wtedy przez krętek blady zawiązki zębów stałych, głównie siekacze i pierwsze trzonowce. Uszkodzone zęby mają kształt beczki z wcięciem na brzegu siecznym. Znacznie częściej obserwuje się uszkodzenie zębów tym razem mlecznych  kiedy ciężarna kobieta pobierała antybiotyki z grupy tetracyklin. Wywołują one niedorozwój zębów mlecznych, charakteryzujących się plamami i nadżerkami o kolorze szarym, a nawet pomarańczowoszarym. Zęby takie nie upiększają dziecka, a często szybciej ulegają próchnicy.

Próchnica podczas ciąży

Każda ciężarna kobieta powinna zgłosić się do poradni stomatologicznej, aby skontrolować stan uzębienia. Próchnica podczas ciąży może bowiem z wielu powodów szerzyć się szybciej. Łatwiej np. niż zwykle gromadzą się w okresie ciąży naloty na zębach. W nalotach tych powstają niebezpieczne dla zębów kwasy, które działając na szkliwo odwapniają je, zapoczątkowując w ten sposób próchnicę. Leczenie zębów podczas ciąży zabezpiecza nie tylko zęby matki przed inwazją próchnicy, ale zabezpiecza płód, a potem niemowlę przed zakażeniem zarazkami z zębów próchniczych. Mogą one bowiem zakażać płód przez krew matki, a niemowlę przez kontakt ze śliną matki.